Schrijf je in voor Jumpsquare!

Heb je tijdens de grote clubactie meer dan 20 loten verkocht, dan kun je je hieronder inschrijven om mee te gaan naar Jumpsquare! Deze activiteit zal plaatsvinden op 9 april rond 12:00u. (Exacte informatie wordt na inschrijving per mail toegezonden)

Sinterklaasmiddag 2021

Het is weer bijna zover. Sinterklaas komt weer in het land.Op zaterdag 20 november, komt hij samen met zijn pieten naar Kunst & Kracht, om lekker met jullie te gymmen in de gymzaal van de Salto. Deze gym is bedoeld voor leden van 3 t/m 10 jaar. We hebben drie verschillende rondes: Ronde 1Leeftijd: 3 […]

Jullie gratis stem is geld waard

Jullie hebben vast de spotjes van Rabo Clubsupport langs zien komen? Het is weer tijd voor Rabobank deelnemers om te stemmen op hun favoriete club, om zo een deel van de totaal 200.000,- te ontvangen! Vanzelfsprekend staat Kunst en Kracht ook in het rijtje deelnemende clubs, en we kunnen een mooie bijdrage van de Rabobank […]

Uitnodiging Algemene ledenvergadering

Beste leden, Met dit schrijven zouden wij jullie graag uitnodigen deel te nemen aan de Algemene Leden Vergadering (ALV). Deze zal in fysieke vorm doorgang vinden aan de van Maarseveenstraat 105 te Tilburg op 14-10-2021 om 20:00. Tevens is er voor een ieder die deelneemt aan de ALV een borrelpakket beschikbaar. Graag zouden we met […]

Contributie

Als gevolg van Covid 19 hebben de lessen de afgelopen maanden helaas weer stil gelegen. Met ingang van maart, nu het weer beter wordt en de dagen langer, zijn de lessen buiten grotendeels weer opgestart. Uiteraard rekening houdende met de nog steeds geldende beperkingen. Als bestuur hebben we ondertussen ook nagedacht over de mogelijkheid om […]

Coronavirus: Update 10 (Verlenging Lockdown)

Beste leden, Het zal jullie niet ontgaan zijn dat de lockdown wordt verlengd. Helaas heeft dat gevolgen voor onze lessen bij Kunst en Kracht. Tot en met 9 februari zullen alle lessen komen te vervallen. We hopen en wensen jullie toe dat jullie blijven bewegen en gezond blijven. We hopen jullie allemaal weer te zien in […]

Coronavirus: Update (9) – K&K op slot

Beste leden, Het zal jullie niet ontgaan zijn dat Nederland op slot gaat, en helaas geldt dat ook voor de trainingen bij Kunst en Kracht. Tot 19 januari zullen alle lessen komen te vervallen. Vanzelfsprekend berichten we jullie onmiddellijk als er verandering komt in deze vervelende situatie. We hopen en wensen jullie toe dat jullie […]

Bericht vanuit de werkgroep financiën.

In het voorjaar, toen redelijk wat lessen niet door konden gaan in de eerste corona golf, hebben we beloofd dat we in Q4 een maand contributie zouden teruggeven (korting) mits hiervoor destijds is aangemeld. Hier is helaas iets misgegaan bij het draaien van de contributie-run, waardoor toch de volledige contributie is geïnd. Dit gaan we […]

Algemene Ledenvergadering – 15-12-2020

Tijdens de laatste ALV van 14 oktober is er afgesproken dat we een vervolg-ALV zouden bijeenroepen met als enige agendapunt de financiële vooruitzichten voor komend jaar (de begroting). Deze kwam onvoldoende duidelijk naar voren destijds, en de leden hebben recht op een duidelijk perspectief van de club op financieel gebied. Daarom hierbij de uitnodiging voor […]

Coronavirus: Update (8)

Beste leden, afgelopen dinsdag zijn de maatregelen verder aangescherpt. Voor de meeste trainingen bij Kunst en Kracht heeft dit geen consequenties, behalve daar waar er leden zijn van 18 jaar en ouder. Hier hebben we voor de komende twee weken enkele aanpassingen moeten doen, veelal organisatorisch, dus dan verandert er niets aan de lestijden of […]