Kunst en Kracht heeft een combinatiefunctionaris in dienst. Michelle Maas is de contactpersoon tussen de gemeente, het onderwijs en de vereniging. Michelle is voorzitter van de werkgroep recreatie sport, coördinator van de afdeling recreatie sport en dus ook verantwoordelijk voor het aannemen van nieuwe trainers en trainsters binnen deze werkgroep. Daarnaast is de combinatiefunctionaris verantwoordelijk voor het begeleiden van stagiaires vanuit bijvoorbeeld de Fontys Sporthogeschool en zet deze projecten op, zoals bijvoorbeeld Social Deal acties en sportimpuls projecten.