Home » Informatie » Contributie

Contributie

De contributie per jaar in 2023 bedraagt:

Aantal uur/week Bedrag
Recreatie turnen en trampoline springen (1 uur) € 174,00
Recreatie turnen(1,5 uur) € 242,00
 Ouder-kind gym  € 242,00
Recreatie plus les (2 uur) € 311,00
Freerunning (1 uur) € 182,00
Freerunning (1,5 uur) € 265,00

Inschrijfgeld: € 15,00 éénmalig (incl. T-shirt)

De inning gebeurt in vier termijnen. De betaling vindt uitsluitend plaats via automatische incasso. De afschrijvingsmaanden zijn begin april, begin juli, begin oktober en begin januari. De opzegging kan per kwartaal dus tot 31 maart, 30 juni, 30 september en 31 december.

De contributie per jaar in 2022 bedraagt:

Aantal uur Bedrag
2 uur € 376
2,5 uur € 407
3 uur € 439
4 uur € 502
5 uur € 595
5,5 uur € 642
6 uur € 689
7 uur € 752
8 uur € 815
8,5 uur € 846
9 uur € 877
10 uur € 939
11 uur € 1003
12 uur € 1065
13 uur € 1129
13,5 uur € 1160
14 uur € 1190
15 uur € 1253
16 uur € 1316
16,5 uur € 1348
17 uur € 1379
18 uur € 1441
19 uur € 1505
20 uur € 1566

Inschrijfgeld: € 15,00 éénmalig (incl. T-shirt)

De inning gebeurt in vier termijnen. De betaling vindt uitsluitend plaats via automatische incasso in de laatste week van februari, mei, augustus en november.

Wilt u Kunst en Kracht steunen? Word dan rustend lid door een mail te sturen naar ledenadministratie@kunstenkrachttilburg.nl.
Rustende leden betalen €45,- per jaar.

Betaling contributie

Het lidmaatschap wordt aangegaan voor een jaar. De inning van de jaarcontributie gebeurt in drie termijnen. Er is geen verband tussen een termijn en een kalenderkwartaal.

In bijzondere omstandigheden is het mogelijk een betalingsregeling te treffen. Neem hiervoor contact op met de ledenadministratie.
In geval van een onterechte stornering zal per factuur € 5,00 administratiekosten in rekening worden gebracht.

Het IBAN-rekeningnummer van Kunst en Kracht is NL93 RABO 0191 236 888.
Het incassant-ID van Kunst en Kracht is NL74ZZZ402585820000.

Tegemoetkoming in sportkosten

Kunst & Kracht vindt het belangrijk dat zoveel mogelijk mensen kunnen deelnemen aan sport. Zelf proberen we de contributie zo laagdrempelig mogelijk te houden. Daarnaast willen we u graag wijzen op de mogelijkheden die er zijn als een tegemoetkoming in de kosten gewenst is.

Stichting Leergeld Deze stichting geeft in bepaalde gevallen een tegemoetkoming in kosten die gemaakt moeten worden voor schoolgaande kinderen. Meer informatie hierover vindt u op de website www.leergeldtilburg.nl

Voor de aanvraag van een bijdrage van de stichting Leergeld vraagt de stichting een indicatie van de jaarlijkse kosten. De jaarcontributies voor 2021 zijn: voor een les van 1 uur per week € 170,00, voor een les van 1,5 uur per week € 237,00 en voor een les van 2 uur per week € 296,00. Inschrijfgeld wordt niet in rekening gebracht.
Nadat u de goedkeuringsbrief van de stichting heeft ontvangen meldt u uw kind bij onze vereniging aan door het inschrijfformulier dat op deze website staat in te vullen en te versturen.
Binnen een week zal de inschrijving geregeld zijn en ontvangt u na de bevestiging van de inschrijving in een afzonderlijke mail de factuur die naar de stichting Leergeld moet worden gestuurd.
Zodra de toekenningsbrief door ons is ontvangen als bijlage bij het inschrijfformulier kan uw kind starten met het volgen van de les (als er geen wachtlijst is).

De meedoenregeling Meedoen aan leuke activiteiten is niet vanzelfsprekend voor iedereen. De gemeente Tilburg vindt dat onvoldoende geld hebben geen reden mag zijn om niet mee te kunnen doen. Daarom stelt zij jaarlijks een bedrag beschikbaar van € 100 per persoon aan mensen met een minimuminkomen. Het aanbod van de Meedoenregeling bestaat uit allerlei activiteiten op het gebied van sport, spel, cultuur, educatie en ontspanning.

Stuur voor een snelle verwerking van de aanmelding het klantnummer en de geboortedatum van het toekomstig lid naar: ledenadministratie@kunstenkrachttilburg.nl

Bekijk de Flyer

Spelregels stichting leergeld

Op het inschrijfformulier geeft u aan gebruik te maken van een bijdrage van de stichting Leergeld en u voegt een kopie van de toekenningsbrief voegt u toe aan het inschrijfformulier.
Binnen een week ontvangt u van de ledenadministratie een factuur voor de jaarcontributie die u naar de stichting Leergeld brengt of stuurt.
Starten met de les is alleen mogelijk zodra de trainer en de ouder een bericht hierover heeft ontvangen van de ledenadministratie.

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden zijn bepalingen die schriftelijk zijn vastgelegd. De algemene voorwaarden van K&K zijn hier te vinden: Download algemene voorwaarden