Kunst & Kracht

Contributie

nijntje201619
unnamed
nijntje-04

Recreatie lessen

Afhankelijk van de lessen per week en leeftijd, bedraagt de contributie per jaar:

Aantal uur Bedrag
1 uur € 150,00
1,5 uur € 210,00
Incl. Ouder-kind Gym, Bewegen op muziek, freerunning (20.15u-21.45u) en trampoline (19.00u-20.30u)
Recreatie plus les € 235,00

Inschrijfgeld: € 15,00 éénmalig (incl. T-shirt)

De inning gebeurt in vier termijnen. De betaling vindt uitsluitend plaats via automatische incasso in de laatste week van februari, mei, september en november.

Wedstrijdlessen

Afhankelijk van de lessen per week en leeftijd, bedraagt de contributie per jaar:

Aantal uur Bedrag
2 uur € 300,00
3 uur € 350,00
4 uur € 400,00
5 uur € 450,00
6 uur € 550,00
7 uur € 600,00
8 uur € 650,00
9 uur € 700,00
10 uur € 750,00
11 uur € 800,00
12 uur € 850,00
13 uur € 900,00
14 uur € 950,00
16 uur € 1050,00
18 uur € 1150,00
20 uur € 1250,00
22 uur € 1350,00

Inschrijfgeld: € 15,00 éénmalig (incl. T-shirt)

De inning gebeurt in vier termijnen. De betaling vindt uitsluitend plaats via automatische incasso in de laatste week van februari, mei, september en november.

Rustend lid

Wilt u Kunst en Kracht steunen? Word dan rustend lid door een mail te sturen naar ledenadministratie@kunstenkrachttilburg.nl.
Rustende leden betalen €45,- per jaar.

Word lid van de gezelligste sportclub van Tilburg!

Inschrijven!

Toelichting op de bedragen van de contributie
Ligt de startdatum van het lidmaatschap in de periode Q dan is de jaarcontributie:

Q3: van 1 juli tot 1 oktober: € 150,00 € 210,00 € 235,00
Q4: van 1 oktober tot 1 januari: € 112,50 € 157,50 € 176,25
Q1 : van 1 januari tot 1 april: € 75,00 € 105,00 € 117,50
Q2 : van 1 april tot 1 juli: € 37,50 € 52,50 € 58,75

 

 

 

 

De contributie van de eventuele lessen in juli wordt meegenomen in de factuur van juli-aug-sep aan het begin van het seizoen.

10-rittenkaart

De 10-rittenkaart is in te zetten bij de ouder-kind gym, freerunXtra les, 13+ lessen (trampoline en freerunning), volwassen aanbod (BOM les/Yoga/Keep-Fit).
De rittenkaart heeft een geldigheidslimiet van 4 maanden. Klik bij inschrijven op het kopje 10-rittenkaart als u hier gebruik van wilt maken.

Prijzen

  • Kosten 10-rittenkaart freerunXtra les, Yoga en Keep-Fit = €55,-
  • Kosten 10-rittenkaart ouder-kind gym, 13+ lessen (trampoline en freerunning) en BOM-les = €65,-

5-rittenkaart

De 5-rittenkaart is in te zetten bij verschillende cursussen zoals Hoopdance en Hoop&Fit. De 5-rittenkaart heeft een geldigheidslimiet van 2 maanden en kost €35,-

Zodra de betaling van de strippenkaart is ontvangen, ontvangt de trainer binnen enkele dagen een bericht hierover zodat de strippenkaart uitgereikt mag worden.

Betaling contributie

Conform de statuten wordt het lidmaatschap aangegaan voor een jaar.
De inning van de jaarcontributie geschiedt in kwartalen dus in vier termijnen (dit is in 2016-2017 nog niet het geval bij de wedstrijdlessen !). Bij tussentijds inschrijven en opzeggen is altijd het bedrag van het lopende kwartaal verschuldigd. De betaling vindt uitsluitend plaats via automatische incasso. Hiervoor heeft u op het inschrijfformulier toestemming gegeven. De incasso ‘s vinden plaats op de laatste donderdag van februari, mei, september en november.
In bijzondere omstandigheden is het mogelijk een betalingsregeling te treffen. Neem hiervoor contact op met de ledenadministratie.
In geval van een onterechte stornering zal per factuur € 5,00 administratiekosten in rekening worden gebracht.

Het IBAN-rekeningnummer van Kunst en Kracht is NL93 RABO 0191 236 888.
Het incassant-ID van Kunst en Kracht is NL74ZZZ402585820000.

Tegemoetkoming in sportkosten

Kunst & Kracht vindt het belangrijk dat zoveel mogelijk mensen kunnen deelnemen aan sport. Zelf proberen we de contributie zo laagdrempelig mogelijk te houden. Daarnaast willen we u graag wijzen op de mogelijkheden die er zijn als een tegemoetkoming in de kosten gewenst is.

Stichting Leergeld Deze stichting geeft in bepaalde gevallen een tegemoetkoming in kosten die gemaakt moeten worden voor schoolgaande kinderen. Meer informatie hierover vindt u op de website www.leergeldtilburg.nl

De spelregels bij lidmaatschap onder toekenning van vergoeding door de stichting Leergeld kunt u hier vinden.

gemeente-tilburg-logo[1]

De meedoenregeling Meedoen aan leuke activiteiten is niet vanzelfsprekend voor iedereen. De gemeente Tilburg vindt dat onvoldoende geld hebben geen reden mag zijn om niet mee te kunnen doen. Daarom stelt zij jaarlijks een bedrag beschikbaar van € 100 per persoon aan mensen met een minimuminkomen. Het aanbod van de Meedoenregeling bestaat uit allerlei activiteiten op het gebied van sport, spel, cultuur, educatie en ontspanning.

Stuur voor een snelle verwerking van de aanmelding het klantnummer en de geboortedatum van het toekomstig lid naar: ledenadministratie@kunstenkrachttilburg.nl

Bekijk de Flyer