Kunst & Kracht

Contributie

Recreatie lessen

Afhankelijk van de lessen per week en leeftijd, bedraagt de contributie per jaar:

Aantal uur Bedrag
1 uur € 157,50
1,5 uur € 220,50
Incl. Ouder-kind Gym, Bewegen op muziek, freerunning (20.15u-21.45u) en trampoline (19.00u-20.30u)
Recreatie plus les € 246,75

Inschrijfgeld: € 15,00 éénmalig (incl. T-shirt)

De inning gebeurt in vier termijnen. De betaling vindt uitsluitend plaats via automatische incasso in de laatste week van februari, april, september en november.

Wedstrijdlessen

Afhankelijk van de lessen per week en leeftijd, bedraagt de contributie per jaar:

Aantal uur Bedrag
2 uur € 327
3 uur € 381
4 uur € 436
5 uur € 517
6 uur  € 599
7 uur  € 654
8 uur  € 708
9 uur  € 763
10 uur  € 817
11 uur  € 872
12 uur  € 926
13 uur  € 981
14 uur  € 1035
15 uur  € 1090
16 uur  € 1144
17 uur  € 1199
18 uur  € 1253
19 uur  € 1308
20 uur  € 1362

Inschrijfgeld: € 15,00 éénmalig (incl. T-shirt)

De inning gebeurt in vier termijnen. De betaling vindt uitsluitend plaats via automatische incasso in de laatste week van februari, april, september en november.

Wedstrijdkosten:
Actieve leden van dames, heren en acro turnen, die deelnemen aan wedstrijden, betalen
naast de vaste contributie zoals hierboven vermeld een voorschot op de wedstrijd- en
jurykosten. De hoogte van deze wedstrijdkosten verschilt per divisie en wordt jaarlijks door
de wedstrijdsecretaris van WTD, WTH en Acro vastgesteld. Deze moeten voor aanvang van
het seizoen door u zelf worden overgemaakt, anders kan de turn(st)er niet deelnemen aan
de wedstrijden.
Per turn(st)er zal worden bijgehouden door de werkgroep aan hoeveel wedstrijden is
meegedaan en of het voorschot toereikend is geweest. Teveel betaalde wedstrijdkosten
worden in het nieuwe seizoen verrekend.

Rustend lid

Wilt u Kunst en Kracht steunen? Word dan rustend lid door een mail te sturen naar ledenadministratie@kunstenkrachttilburg.nl.
Rustende leden betalen €45,- per jaar.

Word lid van de gezelligste sportclub van Tilburg!

Inschrijven!

10-rittenkaart

De 10-rittenkaart is in te zetten bij de ouder-kind gym, freerunXtra les, 13+ lessen (trampoline en freerunning), volwassen aanbod (BOM les/Yoga/Keep-Fit).
De rittenkaart heeft een geldigheidslimiet van 4 maanden. Klik bij inschrijven op het kopje 10-rittenkaart als u hier gebruik van wilt maken.

Prijzen

  • Kosten 10-rittenkaart freerunXtra les, Yoga en Keep-Fit = €57,75
  • Kosten 10-rittenkaart ouder-kind gym, 13+ lessen (trampoline en freerunning) en BOM-les = €68,25

 

Betaling contributie

Het lidmaatschap wordt aangegaan voor een jaar. De inning van de jaarcontributie gebeurt in vier termijnen. Er is geen verband tussen een termijn en een kalenderkwartaal. De betaling vindt uitsluitend plaats via automatische incasso in de laatste week van februari, april, september en november.

In bijzondere omstandigheden is het mogelijk een betalingsregeling te treffen. Neem hiervoor contact op met de ledenadministratie.
In geval van een onterechte stornering zal per factuur € 5,00 administratiekosten in rekening worden gebracht.

Het IBAN-rekeningnummer van Kunst en Kracht is NL93 RABO 0191 236 888.
Het incassant-ID van Kunst en Kracht is NL74ZZZ402585820000.

Tegemoetkoming in sportkosten

Kunst & Kracht vindt het belangrijk dat zoveel mogelijk mensen kunnen deelnemen aan sport. Zelf proberen we de contributie zo laagdrempelig mogelijk te houden. Daarnaast willen we u graag wijzen op de mogelijkheden die er zijn als een tegemoetkoming in de kosten gewenst is.

Stichting Leergeld Deze stichting geeft in bepaalde gevallen een tegemoetkoming in kosten die gemaakt moeten worden voor schoolgaande kinderen. Meer informatie hierover vindt u op de website www.leergeldtilburg.nl

De spelregels bij lidmaatschap onder toekenning van vergoeding door de stichting Leergeld kunt u hier vinden.

De meedoenregeling Meedoen aan leuke activiteiten is niet vanzelfsprekend voor iedereen. De gemeente Tilburg vindt dat onvoldoende geld hebben geen reden mag zijn om niet mee te kunnen doen. Daarom stelt zij jaarlijks een bedrag beschikbaar van € 100 per persoon aan mensen met een minimuminkomen. Het aanbod van de Meedoenregeling bestaat uit allerlei activiteiten op het gebied van sport, spel, cultuur, educatie en ontspanning.

Stuur voor een snelle verwerking van de aanmelding het klantnummer en de geboortedatum van het toekomstig lid naar: ledenadministratie@kunstenkrachttilburg.nl

Bekijk de Flyer

Spelregels stichting leergeld

Op het inschrijfformulier geeft u aan gebruik te maken van een bijdrage van de stichting Leergeld en u voegt een kopie van de toekenningsbrief voegt u toe aan het inschrijfformulier.
Binnen een week ontvangt u van de ledenadministratie een factuur voor de jaarcontributie die u naar de stichting Leergeld brengt of stuurt.
Starten met de les is alleen mogelijk zodra de trainer en de ouder een bericht hierover heeft ontvangen van de ledenadministratie.

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden zijn bepalingen die schriftelijk zijn vastgelegd. De algemene voorwaarden van K&K zijn hier te vinden: Download algemene voorwaarden