In het kort:

Is de drijvende kracht achter het organiseren van evenementen voor de club, haar leden en vrijwilligers, zoals de jaarlijkse barbecue, de sinterklaasviering, de nieuwjaarsbijeenkomst, het jongerenkamp, etc.

Wie ben jij:

Wij verwachten een initiatiefrijk persoon, iemand met creatieve ideeën en iemand die anderen enthousiast krijgt het organiseren mee op te pakken.

Wat is er te doen:

De (feestelijke) activiteiten binnen de club zijn de kers op de taart voor alle vrijwilligers en leden; het zijn die activiteiten die voor de warme binding zorgen binnen de club, die het sportaanbod onderscheiden van een commerciële instelling – de activiteiten maken de vereniging precies dat: een vereniging voor en door leden.

Samen met de commissie organiseer je die activiteiten, zoek je de vrijwilligers erbij die nodig zijn, regel je de communicatie rondom die activiteiten en werf je nieuwe commissieleden als dat nodig is. Jij bent de drijvende kracht achter die commissie, de stimulator en ook het aanspreekpunt voor het bestuur en/of de combinatiefunctionaris of verenigingsmanager.

De activiteiten waaraan je moet denken zijn:

Wat mag je verwachten:

Kunst en Kracht is een vereniging met een rijke historie, enthousiaste vrijwilligers en een zeer belangrijke functie in de Tilburgse maatschappij: mensen gezond houden, mensen bij elkaar brengen en mensen plezier geven; oftewel een prachtige werkomgeving.

Dit betreft een vrijwilligersfunctie en kent dus geen vergoeding, behalve voor gemaakte kosten.

Deze rol vraagt geen continue inzet, maar wel meerdere uren per week op de piekmomenten in het jaar, als de activiteiten plaatsvinden.

Interesse?

Neem contact op met Michelle Maas: m.maas@kunstenkrachttilburg.nl