In het kort:

Is de contactpersoon voor alle vrijwilligers binnen de club die voor hun rol opleidingen nodig hebben; de belangrijksten zijn de de trainers binnen alle sportdisciplines, maar ook bestuurders, vertrouwenscontactpersonen of bv. de combinatiefunctionaris.

Wie ben jij:

Wij verwachten een initiatiefrijke, vriendelijke en communicatief vaardige persoon, die goed overzicht kan houden over de benodigde opleidingen, de benodigde financiën en de mogelijke aanbieders van die opleidingen (veelal de KNGU).

Wat is er te doen:

Kunst en Kracht heeft de kwaliteit van haar lessen enorm hoog in het vaandel staan, en de opleidingen van de trainers zijn daar een cruciale factor in. De coördinator opleidingen adviseert, regelt en ondersteunt bij die opleidingen. Hij/zij is ook verantwoordelijk subsidies aan te vragen voor deze opleidingen en proactief vrijwilligers te wijzen op het mogelijk verlopen van licenties.

Maar niet alleen de trainers worden ondersteund door de club met opleidingen, de coördinator ondersteunt ook bij opleidingen voor alle andere vrijwilligers die daarmee hun rol nog beter kunnen vervullen, zoals:

De coördinator is ook het aanspreekpunt voor de bond (KNGU) op het gebied van opleidingen, over voortgang, over mogelijkheden en over certificeringen.

Wat mag je verwachten:

Kunst en Kracht is een vereniging met een rijke historie, enthousiaste vrijwilligers en een zeer belangrijke functie in de Tilburgse maatschappij: mensen gezond houden, mensen bij elkaar brengen en mensen plezier geven; oftewel een prachtige werkomgeving.

Dit betreft een vrijwilligersfunctie en kent dus geen vergoeding, behalve voor gemaakte kosten.

Opleidingen vinden gedurende het hele seizoen plaats en vragen ca. 1 uur / week van je inzet.

Interesse?

Neem contact op met Michelle Maas: m.maas@kunstenkrachttilburg.nl