Kunst & Kracht

Nieuws

  • Uitnodiging Algemene ledenvergadering

   Beste leden, Met dit schrijven zouden wij jullie graag uitnodigen deel te nemen aan de Algemene Leden Vergadering (ALV). Deze zal in fysieke vorm doorgang vinden aan de van Maarseveenstraat 105 te Tilburg op 14-10-2021 om 20:00. Tevens is er voor een ieder die deelneemt aan de ALV een borrelpakket Lees meer →

  • Contributie

   Als gevolg van Covid 19 hebben de lessen de afgelopen maanden helaas weer stil gelegen. Met ingang van maart, nu het weer beter wordt en de dagen langer, zijn de lessen buiten grotendeels weer opgestart. Uiteraard rekening houdende met de nog steeds geldende beperkingen. Als bestuur hebben we ondertussen ook Lees meer →

  • Coronavirus: Update 10 (Verlenging Lockdown)

   Beste leden, Het zal jullie niet ontgaan zijn dat de lockdown wordt verlengd. Helaas heeft dat gevolgen voor onze lessen bij Kunst en Kracht. Tot en met 9 februari zullen alle lessen komen te vervallen. We hopen en wensen jullie toe dat jullie blijven bewegen en gezond blijven. We hopen jullie Lees meer →

  • Coronavirus: Update (9) – K&K op slot

   Beste leden, Het zal jullie niet ontgaan zijn dat Nederland op slot gaat, en helaas geldt dat ook voor de trainingen bij Kunst en Kracht. Tot 19 januari zullen alle lessen komen te vervallen. Vanzelfsprekend berichten we jullie onmiddellijk als er verandering komt in deze vervelende situatie. We hopen en Lees meer →

  • Bericht vanuit de werkgroep financiën.

   In het voorjaar, toen redelijk wat lessen niet door konden gaan in de eerste corona golf, hebben we beloofd dat we in Q4 een maand contributie zouden teruggeven (korting) mits hiervoor destijds is aangemeld. Hier is helaas iets misgegaan bij het draaien van de contributie-run, waardoor toch de volledige contributie Lees meer →