Doel

Wij zijn op zoek naar een vrijwilliger die de financiële administratie wil coördineren en daar zelf actief aan bij wil dragen.

Taakomschrijving

In de rol als penningmeester ben je verantwoordelijk voor de werkgroep Financiën. Samen met de andere leden van de werkgroep Financiën en het accountantskantoor waar wij mee samenwerken draag je zorg voor alle financiële zaken. Verder vallen onderstaande taken onder je verantwoording:

 • opstellen en bewaken begroting
 • voorbereiden jaarrekening en afstemming kascontrolecommissie
 • vertalen van beleid en activiteiten in geld en daarmee informatie over de
  (on)mogelijkheden
 • zorgdragen voor onkosten- en vrijwilligersvergoedingen
 • onderhouden contacten en contracten sportservice
 • contacten ledenadministratie
 • regelen van subsidies (jeugdsportsubsidie, opleidingen, covid 19, etc.)
 • regelen van fiscale zaken, juridische zaken alsmede verzekeringen en
  hypotheek

Eenmaal per maand bestuursvergadering bijwonen, kascontrole, ALV en coördineren werkgroep Financiën.

Eisen

 • HBO werk en denkniveau
 • Bestuurlijke ervaring
 • Financieel onderlegd
 • VOG

Wat heeft de organisatie te bieden

Sociale contacten met het bestuur, leiding en leden. Maar ook externe contacten met het accountantskantoor en de sportservice welke de payroll van de trainers verzorgt.
Jaarlijks worden activiteiten georganiseerd zoals bijvoorbeeld een vrijwilligersbarbecue en Nieuwjaarsborrel.

Wat maakt het werk de moeite waard

Het financieel gezond houden van Tilburgs grootste turnvereniging en op die manier zorgen dat honderden jeugdleden hun sport kunnen blijven beoefenen. Daarnaast is een nieuwe turnhal in ontwikkeling welke uitdagende financiële vraagstukken met zich meebrengt.

Werktijden

Naar eigen inzicht in te delen

Interesse?

Stuur een e-mail naar bestuur@kunstenkrachttilburg.nl