In het kort:

De secretaris is de spin in het communicatieweb van de club t.a.v. organisaties, verenigingen en overheid. Daarnaast secuur in de verslaglegging van bestuursvergaderingen en ALV’s en beheer van het archief.

Wie ben jij:

Wij verwachten een secure persoonlijkheid, iemand die gemakkelijk en professioneel communiceert, en iemand die proactief ideeën en informatie rondstuurt.

Wat is er te doen:

De secretaris van K&K

Wat mag je verwachten:

Kunst en Kracht is een vereniging met een rijke historie, enthousiaste vrijwilligers en een zeer belangrijke functie in de Tilburgse maatschappij: mensen gezond houden, mensen bij elkaar brengen en mensen plezier geven; oftewel een prachtige werkomgeving.

Dit betreft een vrijwilligersfunctie en kent dus geen vergoeding, behalve voor gemaakte kosten.

Deze rol vraagt toewijding, en hart voor de club. Een inschatting is een aantal uur / week.

Interesse?

Neem contact op met Michelle Maas: m.maas@kunstenkrachttilburg.nl