Dit betreft een vrijwilligersfunctie (onbetaald).

Het werven van vrijwilligers, vrijwilligersadministratie bijhouden, vrijwilligers in het zonnetje zetten, contacten onderhouden.
Taakomschrijving:

 1. Bijhouden en aanvragen van VOG voor alle leiding en assistenten (vanaf 16 jaar) en vrijwilligers waarvan gewenst is dat zij een VOG overleggen.
 2. Deelname aan bestuursoverleg.
 3. Vacatures intern en extern uitzetten via verschillende sites voor vrijwilligersvacatures.
 4. Kennismakingsgesprekken/sollicitatiegesprekken voeren met geïnteresseerde vrijwilligers.
 5. Jaarlijks evaluatieformulier rondsturen naar vaste vrijwilligers (exclusief leiding).
 6. Uitnodigingen coördineren voor gezamenlijke activiteiten (vrijwilligers barbecue en Nieuwjaars borrel, vrijwilligersfeest van gemeente Tilburg enz.).
 7. Beleid maken waar het vrijwilligers betreft zodat we vereniging breed op dezelfde manier omgaan met onze vrijwilligers en erop toezien dat dit ook zo gebeurd.
 8. Het eindejaar presentje uitzoeken, bestellen en coördineren dat het bij iedereen terecht komt.
 9. Vrijwilligersbeleid, de actiepunten uit het vrijwilligersbeleid uitvoeren.
 10. Op eigen initiatief kun je deelnemen aan trajecten die uitgezet worden door de verenigingsondersteuning van de gemeente Tilburg (geen verplichting).
 11. Een goed verenigingsgeheugen opbouwen.
 12. Info van de nieuwe vrijwilliger in de nieuwsbrief laten plaatsen.

Wat verwachten wij van jou:
Een VOG overleggen
Sociaalvaardig en het ook leuk vinden om contact te hebben met de vrijwilligers

Wat mag jij van ons verwachten:
Sociale contacten met het bestuur, leiding en vrijwilligers.
Jaarlijks wordt een vrijwilligersbarbecue georganiseerd evenals een Nieuwjaarsborrel.

De leuke contacten die je hebt met onze vrijwilligers. We zijn een grote vereniging met veel vrijwilligers. Deze mensen willen wij als vereniging horen en zien en daar hebben wij een vrijwilligers coördinator voor nodig!

Beschikbaarheid:
Zelf in te delen

Hoe nu verder:
Interesse, neem dan contact op met het bestuur: bestuur@kunstenkrachttilburg.nl