Kunst & Kracht

Coördinator Beheer

Voor de sportaccommodatie van Kunst en Kracht aan de van Maarseveenstraat 105 te Tilburg zijn wij op zoek naar een Coördinator Beheer.

1. Doel van de functie

De beheerder is verantwoordelijk voor het beheer, onderhoud en gebruik van de sportaccommodatie.

2. Plaats in de organisatie

De beheerder bepaalt in hoge mate zelfstandig welke werkzaamheden moeten plaatsvinden, en in bepaalde gevallen is er overleg met de combinatiefunctionaris of het bestuur, met name waar grotere budgetten nodig zijn.

3. Taken en verantwoordelijkheden

 • Voor groepen die geen eigen sleutel hebben 15 minuten voor aanvang van de les de deur openen.
 • Voor groepen die geen eigen sleutel hebben 15 minuten na afloop van de les sluiten als er geen groep na komt.
 • Voor het sluiten controleren of er geen personen zijn achtergebleven. (Het is de taak van de leiding/huurder om hier zorg voor te dragen. De eerste-beheerder zal dit slechts controleren).
 • Voor het sluiten controleren of alle verlichting uit is en er geen kranen lopen. (Het is de taak van de leiding/huurder om hier zorg voor te dragen. De eerste-beheerder zal dit slechts controleren).
 • Kleine zaken zoals toiletpapier ophangen indien nodig, controle schoonmaak.
 • Geconstateerde gebreken/beschadigingen/vervuilingen aan het gebouw oplossen.
 • Geconstateerde afwijkingen van het gebruikersreglement en het veroorzaken van beschadigingen rapporteren.
 • Gevonden voorwerpen/kledingstukken verzamelen en opslaan.
 • De ruimte rondom het gebouw opgeruimd houden.
 • Begroeiing rondom het gebouw in toom houden.
 • Bij sneeuwval pad naar de voordeur sneeuwvrij houden.

Profiel

Je bent gastvrij, bent communicatief en sociaal vaardig, hebt een groot verantwoordelijkheidsgevoel en bent punctueel. Je vindt het geen probleem om onregelmatig te werken. Het is voor jou geen probleem om zelfstandig te werken en weet je overal wel werk in te zien.

Interesse?

Neem contact op met Michelle Maas: m.maas@kunstenkrachttilburg.nl