Kunst & Kracht

Eerste Beheerder (v/m)

Voor de sportaccommodatie van Kunst en Kracht aan de van Maarseveenstraat 105 te Tilburg zijn wij op zoek naar een Eerste Beheerder of Gastvrouw/Gastman. Dit is een vrijwillige functie waarvoor wij een vrijwilligersvergoeding bieden.

1. Doel van de functie

De eerste beheerder of gastvrouw/gastman is verantwoordelijk voor het beheer, onderhoud en gebruik van de sportaccommodatie.

2. Plaats in de organisatie

De eerste beheerder wordt aangestuurd door de Werkgroep Exploitatie Salto (WES) en functioneert onder verantwoordelijkheid van de WES.

3. Taken en verantwoordelijkheden

 • Fysiek ter plekke toezicht uitoefenen op momenten dat er huurders in het gebouw zijn.
 • Bij vertrek ruimten, ramen, deuren en materialen controleren.
 • Voor groepen die geen eigen sleutel hebben 15 minuten voor aanvang van de les de deur openen.
 • Voor groepen die geen eigen sleutel hebben 15 minuten na afloop van de les sluiten als er geen groep na komt.
 • Voor het sluiten controleren of er geen personen zijn achtergebleven. (Het is de taak van de leiding/huurder om hier zorg voor te dragen. De eerste-beheerder zal dit slechts controleren).
 • Voor het sluiten controleren of alle verlichting uit is en er geen kranen lopen. (Het is de taak van de leiding/huurder om hier zorg voor te dragen. De eerste-beheerder zal dit slechts controleren).
 • Aanspreek- en informatiepunt zijn voor bezoekers en gebruikers.
 • Kleine zaken zoals toiletpapier ophangen indien nodig, controle schoonmaak.
 • Geconstateerde gebreken/beschadigingen/vervuilingen aan het gebouw vermelden in het logboek voor de WES.
 • Geconstateerde afwijkingen van het gebruikersreglement en het veroorzaken van beschadigingen vermelden in het logboek voor de WES.
 • Gevonden voorwerpen/kledingstukken verzamelen en opslaan.
 • Afwezigheid gebruikers melden bij de afdeling verhuur. (Door notitie op gebruikersrooster)
 • Brievenbus legen en post in de interne postbus deponeren.
 • De ruimte rondom het gebouw opgeruimd houden. Eventueel gedeponeerd grof vuil via logboek melden bij de WES.
 • Begroeiing rondom het gebouw in toom houden.
 • Bij sneeuwval pad naar de voordeur sneeuwvrij houden.
 • Indien nodig overleg met de WES.

Profiel

Je bent gastvrij, bent communicatief en sociaal vaardig, hebt een groot verantwoordelijkheidsgevoel en bent punctueel. Je vindt het geen probleem om onregelmatig te werken. Het is voor jou geen probleem om zelfstandig te werken en weet je overal wel werk in te zien. Diploma BHV en EHBO inclusief reanimatie is een pre. Wij vragen u een VOG te overleggen.

Interesse?

Neem contact op met Anne van Ginneken via secretariaat@kunstenkrachttilburg.nl