Kunst & Kracht

Voorzitter (vrijwillig) per 01-02-2020

Kunst & Kracht is een sportvereniging die volop in ontwikkeling is. K&K is de grootste sportvereniging in Tilburg met gymnastiek gerelateerde sporten. Het sportaanbod bestaat uit turnen, freerunnen, tricken, trampolinespringen, peuter- en kleutergym, acrogym, ouder-kindgym, dans, yoga en bewegen op muziek. De missie van Kunst en Kracht is om hoogwaardig divers gymnastiek aanbod te creëren voor alle leeftijden.

Plaats in de vereniging: de voorzitter valt onder de algemene ledenvergadering.
Doel: het leiden en besturen van de vereniging en het algemeen bestuur van de vereniging. De voorzitter in een bestuur is eerder organiserend dan leidend binnen zijn functie. In dit geval is het de groep die zijn eigen leider maakt en niet de leider die de groep maakt.

De volgende vaardigheden zijn van belang:

 • Op de eerste plek coördineren (van activiteiten) en leiding geven;
 • Leiden van de vergadering en het nemen van besluiten;
 • Een voorzitter moet kunnen weergeven wat de groep wil.
 • Inspireren van bestuursleden;
 • Stimuleren van de samenwerking en delegeren van taken;
 • Bemiddelen tussen partijen;
 • Communiceren;
 • Representatie.

 

Takenpakket:

 • Bewaakt de statuten;
 • Ziet toe op een goede taakverdeling binnen het bestuur;
 • Vertegenwoordigt de organisatie naar buiten toe, onderhoudt contacten met belangrijke instanties;
 • Bereidt de bestuursvergaderingen voor;
 • Zit de bestuursvergaderingen voor eens per maand;
 • Stelt (samen met de secretaris) een agenda op;
 • Bevordert een efficiënt en plezierig vergaderklimaat;
 • Vat duidelijk samen wat er besproken en besloten is;
 • Checkt of de besluiten ook echt worden uitgevoerd;
 • Is medeondertekenaar van officiële stukken.

 

Formeel houdt de voorzitter zich aan de jaarplanning, jaarvergadering en de overige afspraken die binnen de vereniging zijn gemaakt.

Interesse? Neem contact op met Stefan Dusée: s.dusee@kunstenkrachttilburg.nl