Kunst & Kracht

Vrijwilligers coördinator 4-6 uur per week

1. Doel van de functie

Zorgen voor de vrijwilligers van Kunst en Kracht.

2. Plaats in de organisatie

De algemene ledenvergadering is het hoogste orgaan van de vereniging. Daarnaast zorgen het bestuur en de zes werkgroepen voor het ontwikkelen en realiseren van het beleid en de activiteiten. Vrijwilligers coördinator neemt als algemeen bestuurslid plaats in het bestuur.

3. Taken en verantwoordelijkheden

 • Bijhouden en aanvragen van VOG voor alle leiding en assistenten (vanaf 16 jaar) en vrijwilligers waarvan gewenst is dat zij een VOG overleggen.
 • Deelname aan het coördinatoren overleg.
 • Vacatures intern uitzetten.
 • Vacatures extern uitzetten via verschillende sites voor vrijwilligersvacatures.
 • Kennismakingsgesprekken/sollicitatiegesprekken voeren met geïnteresseerde vrijwilligers.
 • Jaarlijks evaluatieformulier rondsturen naar vaste vrijwilligers (exclusief leiding)
 • Uitnodigingen coördineren voor gezamenlijke activiteiten (vrijwilligers barbecue en Nieuwjaars borrel, vrijwilligersfeest van gemeente Tilburg enz.)
 • Beleid maken waar het vrijwilligers betreft zodat we vereniging breed op dezelfde manier omgaan met onze vrijwilligers en erop toezien dat dit ook zo gebeurd.
 • Het eindejaar presentje uitzoeken, bestellen en coördineren dat het bij iedereen terecht komt.
 • Vrijwilligersbeleid, de actiepunten uit het vrijwilligersbeleid uitvoeren.
 • Op eigen initiatief kun je deelnemen aan trajecten die uitgezet worden door de verenigingsondersteuning van de gemeente Tilburg. (geen verplichting)
 • Een goed verenigingsgeheugen opbouwen.
 • Maandelijks een schriftelijk verslag voorleggen aan het bestuur.

4. Bevoegdheden

Het bestuur van Kunst en Kracht is gezamenlijk bevoegd.

Profiel

Je hebt affiniteit met vrijwilligerswerk – Je bent communicatief vaardig en sociaal vaardig – Je bent integer – Je vindt het leuk om te verbinden en contact te leggen – Je hebt ervaring met het voeren van gesprekken en het aansturen van groepen.

De functie zal ongeveer 4 tot 6 uur per week in beslag nemen. Tijden zijn naar eigen inzicht in te delen. Wij vragen u een VOG te overleggen.
Let op! Het gaat hier om een niet-betaalde functie!