Kunst & Kracht

Inschrijven

Vul het inschrijfformulier pas in nadat de proeflessen zijn gevolgd.
In geval van een wachtlijst op een les, vult u het inschrijfformulier pas in wanneer de trainer u een bericht heeft gestuurd dat er plaats is bij de desbetreffende les.