Tijdens de laatste ALV van 14 oktober is er afgesproken dat we een vervolg-ALV zouden bijeenroepen met als enige agendapunt de financiële vooruitzichten voor komend jaar (de begroting). Deze kwam onvoldoende duidelijk naar voren destijds, en de leden hebben recht op een duidelijk perspectief van de club op financieel gebied. Daarom hierbij de uitnodiging voor dinsdag 15 december, 19:30 uur in ons clubgebouw de Salto. Meld je aan via s.dusee@kunstenkrachttilburg.nl, zodat we wederom een corona-proof bijeenkomst kunnen organiseren.