Kunst & Kracht

Extra algemene ledenvergadering

Geachte Leden en Ouders/Verzorgers,

Via deze weg nodig ik u uit voor de extra Algemene Leden Vergadering van Kunst & Kracht.
In de ALV van 27 november is de vergadering ermee akkoord te gaan om in een extra ALV de jaarrekening 2016 te behandelen.

De bijeenkomst vindt plaats op maandag 15 januari 2018 in ons clubgebouw, de Salto, van Maarseveenstraat 105, Tilburg, om 19:30 uur.
Punten die deze avond aan bod komen:

  • Opening door de voorzitter
  • Ingekomen stukken en mededelingen.
  • Jaarrekening 2016
  • Rondvraag
  • Sluitin

Wij hopen u allen te mogen begroeten op maandag 15 januari 2018.

Met vriendelijke groet,

Ilse van Beurden (Secretaris)
Kunst en Kracht
— — — — — — — — — — — — — — — — — — — —
[E] secretariaat@kunstenkrachhttilburg.nl
[W] www.kunstenkrachttilburg.nl
— — — — — — — — — — — — — — — — — — — —