Kunst & Kracht

Uitnodiging Algemene Ledenvergadering

Geachte Leden en Ouders/Verzorgers,

Via deze weg nodig ik u uit voor de Algemene Leden Vergadering van Kunst & Kracht. De Algemene Leden Vergadering is bij uitstek dé kans om nader kennis te maken met de mensen achter
de vereniging. Een vereniging draait mét en door vrijwilligers die het mogelijk willen maken om uw kinderen te laten genieten van hun sport.

De bijeenkomst vindt plaats op woensdag 30 mei 2018 in ons clubgebouw, de Salto, van Maarseveenstraat 105, Tilburg, om 20:00 uur. Inloop is om 19:30 uur
Punten die deze avond aan bod komen:

  • Opening door de voorzitter
  • Ingekomen stukken en mededelingen.
  • Notulen ALV 27 november 2017 en extra ALV 15 januari 2018
  • Jaarrekening 2017
  • Vacatures bestuur
  • Rondvraag
  • Sluiting

Wij hopen u allen te mogen begroeten op woensdag 30 mei 2018.

De notulen van de ALV van 27 november 2017 extra ALV 15 januari 2018 kunt u vinden in het nieuwsoverzicht op onze website.