Kunst & Kracht

Uitnodiging algemene ledenvergadering

Geachte Leden en Ouders/Verzorgers,

Via deze weg nodig ik u uit voor de Algemene Leden Vergadering van Kunst & Kracht.
De Algemene Leden Vergadering is bij uitstek dé kans om nader kennis te maken met de mensen achter de vereniging. Een vereniging draait mét en door vrijwilligers die het mogelijk willen maken om uw kinderen te laten genieten van hun sport.

De bijeenkomst vindt plaats op maandag 27 november 2017 in ons clubgebouw,
de Salto, van Maarseveenstraat 105, Tilburg, om 20:00uur.

Punten die deze avond aan bod komen:
• Opening door de voorzitter
• Ingekomen stukken en mededelingen.
• Notulen ALV juni 2017
• Actieplan 2018
• Jaarrekening 2016 en begroting 2018
• Vacatures bestuur
• Rondvraag
• Sluiting

Wij hopen u allen te mogen begroeten op maandag 27 november 2017.

De notulen van de ALV van juni 2017 kunt u vinden op onze website in het nieuwsoverzicht en via een link in de nieuwsbrief van November 2017.

Met vriendelijke groet,

Ilse van Beurden (Secretaris)
Kunst en Kracht
—————————————-
[E] secretariaat@kunstenkrachhttilburg.nl
[W] www.kunstenkrachttilburg.nl
—————————————-