Beste leden,

Met dit schrijven zouden wij jullie graag uitnodigen deel te nemen aan de Algemene Leden Vergadering (ALV). Deze zal in fysieke vorm doorgang vinden aan de van Maarseveenstraat 105 te Tilburg op 14-10-2021 om 20:00. Tevens is er voor een ieder die deelneemt aan de ALV een borrelpakket beschikbaar.

Graag zouden we met jullie bij de volgende punten stil willen staan:

 1. Opening
 2. Notulen ALV 14-10-2020
 3. Financieel jaarverslag 2020
  • Presentatie jaarcijfers
  • Advies gevraagd aan de Kascontrolecommissie m.b.t. het jaarverslag
  • Goedkeuring financiën gevraagd aan de ALV voor het jaarverslag
  • Vaststellen contributie 2022
  • Begroting 2021
 4. Bedanken Oud-leden
 5. Toetreden en aftreden van bestuursleden
  • Decharge gevraagd van een aantal bestuursleden (bij verstek) (Marina)
  • Benoeming gevraagd van een aantal bestuursleden (John)
 6. Missie/ Visie: Waar willen we heen met de vereniging en met het trainersbeleid en de WTD (Wedstrijdturndivisie): Wie wil er mee denken over de visie van K&K?
 7. In november bijeenkomen en in december uitvoeren.Geld besparen via leden aanmelden andere bond, navragen aan ALV of we dit mogen uitzoeken
 8. Rondvraag
 9. Sluiting

Graag vernemen we wie er aanwezig is bij de ALV, afwachtend op uw reactie. Je kunt hiervoor mailen naar Tom Bertens: t.bertens@kunstenkrachttilburg.nl

Namens het bestuur.