Voorafgaand en uitsluitend aan de inschrijving als lid van onze vereniging is het mogelijk om twee gratis proeflessen te volgen. Dit kunnen twee verschillende lessen zijn. Aanmelden hiervoor is niet nodig. Voorafgaand aan de les melden bij de hoofdtrainer is voldoende. Ingeval het een les betreft waarvoor een wachtlijst bestaat, is het volgen van twee proeflessen ook mogelijk, alleen volgt daarna het plaatsen van de naam op de wachtlijst. In de periode van de try-out-activiteiten is het mogelijk dat bij sommige lessen geen proeflessen mogelijk zijn. We streven ernaar dat dit zo weinig mogelijk voorkomt. Dit zal op de website worden gemeld.